AHMADI POLYETHYLENE
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
پلی ران اتصال
محصولات گیتی پسند
کاوه گستر
لیست قیمت
تماس

لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت نیو فلکس

لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت نیو فلکس

لوله یکسرسوکت گروهBD

لوله یکسرسوکت گروهBD

لوله یکسرسوکت نیوفلکس درسایزهای 50-63-75-90-110-125-160 میلیمتر دربازار موجود میباشد.

گروهBDلوله یکسر سوکت

گروهBDلوله یکسر سوکت

لوله یکسرسوکت نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125-160 میلیمتردربازار موجودمیباشد.

لوله دو سر سوکت گروه BD

لوله دو سر سوکت گروه BD

لوله دو سر سوکت نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125-160 میلیمتر در بازار موجود میباشد.

بوشن

بوشن

بوشن نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125-160میلیمتر در بازار موجود میباشد.

تبدیل

تبدیل

تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس

زانو 45 درجه

زانو 45 درجه

زانو 45 درجه نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125-160در بازار موجود میباشد.

زانو87 درجه

زانو87 درجه

زانو87 درجه نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125-160 میلیمتر در بازار موجود میباشد.

سه راه 45 درجه ونت دار

سه راه 45 درجه ونت دار

سه راه 45 درجه ونت دار نیوفلکس

سه راه 87 درجه ونت دار

سه راه 87 درجه ونت دار

سه راه 87 درجه ونت دار نیوفلکس

زانو جهت ارتباط با ظرفشوئی

زانو جهت ارتباط با ظرفشوئی

زانو جهت ارتباط با ظرفشوئی نیوفلکس

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی و...

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی و...

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی نیوفلکس

انشعاب دوبل 67 درجه

انشعاب دوبل 67 درجه

انشعاب دوبل 67 درجه نیوفلکس

دریچه بازدید

دریچه بازدید

دریچه بازدیدنیوفلکس در سایزهای 75-90-110-125-160 میلیمتر دربازار موجود میباشد.

دریچه بازدید انتهایی

دریچه بازدید انتهایی

دریچه بازدید انتهایی نیوفلکس

سه راه 45 درجه

سه راه 45 درجه

سه راه 45 درجه نیوفلکس

سه راه 87 درجه

سه راه 87 درجه

سه راه 87 درجه نیوفلکس

درپوش

درپوش

درپوش نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125-160 میلیمتر درباار وجود میباشد.

بست آویز لوله

بست آویز لوله

بست آویز لوله نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125 میلیمتر در بازار موجود میباشد.

بست آویز ریگلاژی لوله

بست آویز ریگلاژی لوله

بست آویز ریگلاژی لوله نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125 میلیمتر در بازار موجودمیباشد.

بست رایزر

بست رایزر

بست رایزر نیوفلکس در سایزهای 50-63-75-90-110-125 میلیمتردربازار موجودمیباشد.

بست رایزر با تکیه گاه پلیمری

بست رایزر با تکیه گاه پلیمری

بست رایزر با تکیه گاه پلیمری نیوفلکس درسایزهای50-63-75-90-110-125در بازار موجودمیباشد

سیفون با درپوش

سیفون با درپوش

سیفون با درپوش نیوفلکس

سیفون با درپوش

سیفون با درپوش

سیفون با درپوش نیوفلکس

سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش

سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش

سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش نیوفلکس

عصایی پشت بام پلی اتیلن

عصایی پشت بام پلی اتیلن

عصایی پشت بام پلی اتیلن نیوففلکس درسایزهای 63---90-110میلیمتر دربازار موجود میباشد.

دستگاه برش و پخ زن لوله همراه با قالب

دستگاه برش و پخ زن لوله همراه با قالب

دستگاه برش و پخ زن لوله همراه با قالبنیوفلکس

قالب برش لوله

قالب برش لوله

قالب برش لوله نیوفلکس

مایع روان کننده پوشفیت

مایع روان کننده پوشفیت

مایع روان کننده پوشفیت نیوفلکس

جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس جعبه استاپر

جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس جعبه استاپر

جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس جعبه استاپر نیوفلکس

ابزار تست استاپر

ابزار تست استاپر

ابزار تست استاپر نیوفلکس


12
© Copyright 2024 All right reserved
GOOGLE+