AHMADI POLYETHYLENE
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
پلی ران اتصال
محصولات گیتی پسند
کاوه گستر
لیست قیمت
تماس

پوش فیت پلیران اتصال

از خصوصیات سیستم فاضلاب ساختمانی پوش فیت پلی ران می توان به ضد خوردگی و زنگ زدگی آن اشاره کرد؛ پوشش این اتصالات دارای حداقل صدا، کاهش ارتعاش، افزایش پایداری، تسهیل در امر اجرا و تطابق پذیری با انواع لوله و اتصالات فاضلابی استاندارد می باشد و در مقابل آتش سوزی از خود مقاومت نشان می دهند. این لوله ها دارای استاندارد B1-DIN4102هستند.
تنوع ابعادی آنها از نظر قطر لوله و اتصالات 40 تا 200 میلیمتر از لحاظ زوایا 15، 30، 45، 67، 87 درجه و طول لوله ها 300 تا 3000 میلیمتر می باشد. از خصوصیات دیگر سیستم پوش فیت می توان به آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط لرزش های غیر مخرب، نشست ساختمان، عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی آن، عدم انسداد و گرفتگی مجاری و قابلیت آبرسانی و آبیاری تحت فشار اشاره نمود.
تنوع ابعادی آنها از نظر قطر لوله و اتصالات 40 تا 200 میلیمتر از لحاظ زوایا 15، 30، 45، 67، 87 درجه و طول لوله ها 300 تا 3000 میلیمتر می باشد. از خصوصیات دیگر سیستم پوش فیت می توان به آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط لرزش های غیر مخرب، نشست ساختمان، عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی آن، عدم انسداد و گرفتگی مجاری و قابلیت آبرسانی و آبیاری تحت فشار اشاره نمود.


مزایای پوش فیت پلی ران


ترکیبات شیمیایی مواد فاضلابی بگونه ای است که در مرور زمان بدلیل بالا بودن PH باعث پوسیدگی بسیار موار پلیمری می شود. بسته این پوسیدگی بسته به اینکه PH فاضلاب تا چه اندازه بالا رود که در مورد فاضلابهای شهری باید گفت که این عدد گاهی به 12 هم می رسد می تواند متغیر باشد. یکی از مزایای پوش فیت پلی ران مقاومت بسیار بالای آنها در برابر موارد شیمیایی خورنده و مستحلک کننده موجود در فاضلاب است.


خواص مکانیکی پوش فیت پلی ران


پوش فیت پلی ران طبق استاندارد ISO1183 با دانسیته 933 کیلوگرم بر متر مربع و از پلی پروپیلن با تنسایل خستگی 39 و تنش تسلیم 40 نیوتن بر میلیمتر مربع تولید شده است. پوش فیت پلی ران در تست مقاومت در برابر ضربه در دمای اتاق تا 60 کیلوژول بر متر مربع مقاومت نشان می دهد

لوله یک سر سوکت پوش فیت پلی ران

لوله یک سر سوکت پوش فیت پلی ران

لوله های یکسر سوکت پوش فیت پلی ران پلی ران از جنس پروپیلن هستند وخاصیت ضد آتش دارند. این لوله ها در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شوند.

لوله دو سر سوکت پوش فیت پلی ران

لوله دو سر سوکت پوش فیت پلی ران

لوله های دو سر سوکت پوش فیت پلی ران پلی ران از جنس پروپیلن هستند وخاصیت ضد آتش دارند. این لوله ها در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شوند.

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلی ران

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلی ران

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این زانوها در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125 در بازار یافت می شوند.

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلی ران

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلی ران

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این زانوها در سایزهای 50، 70، 100 و 125 در بازار یافت می شوند.

زانو 67 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 67 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 67 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این زانوها در سایزهای 50 و 100 در بازار یافت می شوند.

زانو 45 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 45 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 45 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این زانوها در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125، 160 در بازار یافت می شوند.

زانو 30 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 30 درجه پوش فیت پلی ران

زانو پوش فیت 30 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این زانوها در سایزهای 50، 70، 100 در بازار یافت می شوند.

زانو 15 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 15 درجه پوش فیت پلی ران

زانو 15 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این زانوها در سایز 100 در بازار یافت می شوند.

سه راه 87 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه 87 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه 87 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این سه راه ها در سایزهای 50، 70، 100 در بازار یافت می شوند.

سه راه 45 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه 45 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه 45 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این سه راه ها در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شوند.

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این سه راه ها در سایزهای 50-70، 50-100، 70-100، 100-125، 100-160 در بازار یافت می شوند.

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این سه راه ها در سایزهای 7050 و 10050 در بازار یافت می شوند.

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلی ران

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این دریچه ها در سایزهای 70، 100، 125 در بازار یافت می شوند.

دریچه بازدید پوش فیت پلی ران

دریچه بازدید پوش فیت پلی ران

دریچه بازدید پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این دریچه ها در سایزهای 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شوند.

تبدیل پوش فیت پلی ران

تبدیل پوش فیت پلی ران

تبدیل پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد این تبدیل ها در سایزهای 40-50، 50-70، 50-100، 70-100، 100-125، 125-10 در بازار یافت می شوند.

چهار راه پوش فیت 67 درجه پوش فیت پلی ران

چهار راه پوش فیت 67 درجه پوش فیت پلی ران

چهارراه 67 درجه پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این چهارراه 67 درجه در سایز 100 در بازار یافت می شوند.

رابط پوش فیت پلی ران

رابط پوش فیت پلی ران

رابط پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این درپوشهای تست در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شوند.

درپوش تست پوش فیت پلی ران

درپوش تست پوش فیت پلی ران

درپوش تست پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این درپوشهای تست در سایزهای 40، 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شوند.

رایزر سیفون پوش فیت پلی ران

رایزر سیفون پوش فیت پلی ران

رایزر سیفون پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد.رایزر سیفون پلی ران دارای سایزهای 50 و 100 می باشد.

سیفون یک تکه پوش فیت با علمک بلند پلی ران

سیفون یک تکه پوش فیت با علمک بلند پلی ران

سیفون یک تکه با علمک بلند پلی ران از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا است و خاصیت ضد آتش دارد. این سیفون ها در فاضلاب شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای سایز های 50، 70 و 100 می باشند.
نوع پوش فیت

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلی ران

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلی ران

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلی ران از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا است و خاصیت ضد آتش دارد. این سیفون ها در فاضلاب شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای سایز های 50، 70 و 100 می باشند.

سیفون بازدید پوش فیت پلی ران

سیفون بازدید پوش فیت پلی ران

سیفون بازدید پوش فیت پلی ران از جنس پروپیلن است وخاصیت ضد آتش دارد. این سیفون ها در فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می گیرند.

سیفون سوکت دار پوش فیت پلی ران

سیفون سوکت دار پوش فیت پلی ران

سیفون سوکت دار پوش فیت پلی ران از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا است و خاصیت ضد آتش دارد. این سیفون ها در فاضلاب شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای سایز 50 می باشند.

عصایی پشت بام پوش فیت پلی ران

عصایی پشت بام پوش فیت پلی ران

عصایی پشت بام پوش فیت پلی ران از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا می باشد و در سایزهای 50، 70، 100، 125 و 160 در بازار یافت می شود

بست سقفی پلی ران

بست سقفی پلی ران

بست سقفی پلی ران از جنس ورق گالوانیزه با روکش مخصوص ضد صدا می باشد و در سایز های 40، 50, 63, 70, 90, 100, 126 و 160 در بازار موجود است.

بست دیواری پلی ران

بست دیواری پلی ران

بست دیواری پلی ران از جنس ورق گالوانیزه با روکش مخصوص ضد صدا می باشد و در سایز های 40، 50, 63, 70, 90, 100, 126 و 160 در بازار موجود است.

آچار تسمه ای پلی ران

آچار تسمه ای پلی ران

آچار تسمه ای پلی ران به صورت تک سایز در بازار موجود است.

لوله بر چند منظوره پوش فیت پلیران

لوله بر چند منظوره پوش فیت پلیران

لوله بر چند منظوره پوش فیت پلیران دارای سایز 125-40 میلیمتر می باشد

کونیک کن - لوله پخ کن پلی ران

کونیک کن - لوله پخ کن پلی ران

کونیک کن - لوله پخ کن پلی ران دارای یک سایز می باشد.

لوله بر پلی ران

لوله بر پلی ران

لوله بر پلی ران دارای 3 سایز مختلف کوچک، متوسط و بزرگ می باشد.


12
© Copyright 2024 All right reserved
GOOGLE+